Posted on 2013-07-12

BZL Bensinbooster

BZL Bensinbooster smörjer, förlänger och höjer förbränningen av bränslet och ger därmed ett ökat energiuttag.

Egenskaper

Förbättrad förbränning minskar sotuppbyggnad och minskar bildandet av restprodukter i förbränningskammare och bränslesystem. En förlängd och förbättrad förbränning ger också renare avgaser. BZL innehåller smörjaddetiv som ersätter blyets egenskaper. Vid användning av BZL i blyfritt bränsle erhåller man därför blyets smörjegenskaper. Det innebär att man kan köra motorer som kräver blyad bensin på blyfri bensin. Smörjegenskaperna minskar friktion och temperatur i bränslesystem, minskar problemen med kärvande insprutningssystem samt övriga komponenter i bränslesystemet etc. BZL har också K-skyddets egenskaper som eventuellt dispergerar vatten i bränslet och förpassar det ut i avgaserna. BZL ger ökad effekt och minskad bränslekostnad.

Användningsområde

BZL kan användas till alla bensinmotorer i bilar, båtar, motorcyklar, mopeder etc.

Förpackning

  • 0,5 L
  • 5 L
  • 25 L
  • 208 L