Posted on 2013-07-12

DZL Dieselbooster

DZL Dieselbooster smörjer, förlänger och höjer förbränningen av bränslet och ger därmed ett ökat energiuttag.

Egenskaper

Förbättrad förbränning minskar sotuppbyggnad samt minskar bildande av restprodukter i förbränningskammare och bränslesystem. En förlängd och förbättrad förbränning ger också renare avgaser. DZL förbättrar bränslets köldegenskaper och motverkar paraffinering. När temperaturen sjunker kristalliseras paraffinet ut i oljan. DZL minskar storleken på paraffinkristallerna och bränslet kan flyta genom filtret som inte sätts igen. DZL innehåller smörjaddetiv som ersätter den smörjförlust som den låga svavelhalten i dagens diesel ger. Smörjegenskaperna minskar friktion och temperatur i bränslesystemet, minskar problem med spridare och pumpar och övriga komponenter i bränslesystemet. DZL har också K-skyddets egenskaper som eventuellt dispergerar vatten i bränslet och förpassar det ut i avgaserna. DZL ger ökad effekt och minskad bränslekostnad.

Användningsområde

DZL kan användas till alla dieselmotorer i bilar, båtar, lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruks-maskiner, skogsmaskiner etc.

Förpackning

  • 0,5 L
  • 5 L
  • 25 L
  • 208 L