Posted on 2013-07-12

HTC Högtrycksspray

Högtryckssmörjspray med klistrande egenskaper.

Egenskaper

HTC är ett kraftigt klistrande och temperaturstabilt högtryckssmörjspray med X-1R’s unika metallbehandlande egenskaper. HTC har därmed unikt goda egenskaper när det gäller att smörja, smida, härda och minska friktion och slitage på kedjor och all annan utrustning som utsätts för häftiga rörelser och höga tryck. HTC bildar ett heltäckande skyddande lager som förblir aktivt över en lång period utan risk för avdunstning. HTC skyddar effektivt mot korrosionsangrepp. En bättre smord kedja projicerar kraften på hjulet och inte på kuggar och drev, vilket innebär sänkt temperatur och ökad livslängd på kedja och drev samt minskad sträckning av kedjan.

Användningsområde

Smörjning av kedjor och liknande mekanisk utrustning, dörrstoppar, gångjärn, kranbommar samt överallt där det krävs ett kraftigare smörjspray.

Förpackning

  • Aerosol: 400 ml
  • Lösvikt: 5 L, 25 L och 208 L