Posted on 2013-07-11

SLS-skruv

Användning

  • För limning av gipsskivor mot gipsskiva
  • För limning av golvgips mot regel

Vid gipslimning och montage av den 2:a skivan för dubbel gips så behöver man inte ta hänsyn till var reglarna sitter. För att kunna hålla den 2:a skivan på plats så har vi utvecklat en speciell skruv för detta. Då SLS-skruven endast har som funktion att hålla gipsskivan på plats tills att limmet har härdat krävs det att den är utformad på ett speciellt sätt.

SLS-skruv skall inte som en vanlig skruv dra gipsskivan mot underlaget , i detta fall den bakomvarande gipsskivan. Den skall endast vara som en tving som håller skivan på plats tills att limmet har härdat vid golvgipslimning kan SLS-skruv användas för att öka vidhäftningen på limmet som används till underliggande golvreglar. Detta minskar risken för golvknarr.

Skruven har följande egenskaper

  • Liten skalle som skall gå igenom pappen istället för att göra sådant motstånd att skruven börjar borra i bakomvarande gipsskiva, speciellt gäller detta när hård gips används
  • Gängorna är höga och glesa för att greppa maximalt i bakomvarande gipsskiva
  • Extra vass i spetsen för att klara stålgipsreglar (>0,7 mm) vid behov
  • Går med fördel att använda i träregel

Montage

Verktyg: Skruvdragare med momentutlösare

Tryck gipsskivan mot bakomvarande skiva. Prov-skruva och sätt in rätt moment på skruvdragaren så att skruvskallen bara går igenom pappen på skivan och inte mer. Detta är ett viktigt moment . Skruvar man skruven för långt så ökar risken att gängorna som greppar i bakomvarande skiva börjar fungera som borr och då har man förlorat all hållfasthet i i skruvförbandet.

Beställningsinformation

Artikelnummer: SLS-GS 5.25 x 38
Antal: 1000st