Industri

Våra produkter inom industri är avancerande, högkvalitativa och speciellt framtagna till den industriella sidan. Sortimentet innefattar all fogning samt konstruktionslimning inom industrin. Vi har Bostik AB och SABA från Holland som huvudleverantörer och vid behov tar vi även hjälp av andra kvalitetsmärken för att bredda vårt sortiment.

Återförsäljare Dokument Tillbehör