Posted on 2016-07-04

B Komp Simson 2K

En pastaliknande sammansättning som används som en accelerator för härdningen av SMP-produkter (SMP = Silyl Modified Products) applicerad med användning av automatiskt pumpsystem.

Användning

Måste blandas väl i SMP baserat lim med en statisk bländare. Blandningsförhållandet av 2-komponent lim måste styras med stor noggrannhet. Konsultera GlueFast för ytterligareinformation.

Lagring

12 månader i obruten förpackning på en torr plats vid temperatur mellan +5 och +40