Posted on 2013-07-11

SABA Aktivator 3739

Vattenbaserat 2-komponent dispersionslim. Består av lim (A) samt aktivator (B).

Egenskaper

  • Ingen torktid
  • Torkanläggning inte nödvändigt
  • Hög initialstyrka – dvs bra häftförmåga från början
  • Kan användas enkelsidigt
  • Bra temperaturbeståndighet
  • Inga lösningsmedel
  • Mjuk limfog

Användningsområde

Aktivator som tillsammans med lim användes vid limning av skum mot skum, skum mot trä, textil, läder, metall etc.

Teknisk data

Limtyp Oorganiska salter
Färg Klar
Viskositet vid 25° C Ca 10  mPa.s (Brookfield V 20)
Densitet Ca 1160 kg / m³
Torrhalt Ca 17 %
Flampunkt
Lösningsmedel Inga
pH ca 5