Posted on 2015-04-10

Saba Primer 760

Beskrivning

SABA Primer 760 är en 1-komponent svart primer för ytterligare UV-skydd av bundna PMMA, polykarbonat (PC) och glasfönster.

Användningsområden

Marin- och transportsektorerna. SABA Primer 760 är lämplig för ett ytterligare UV-skydd av bundet PMMA, polykarbonat (PC) och glasfönster om det inte finns någon keramik eller silkscreengräns för UV-skydd.

Egenskaper

  • En djup svart färg
  • Ger utmärkt skydd mot UV
  • Ingen spänningskorrosion eller annan nedbrytning av polykarbonat (PC) eller polymetylmetakrylat (PMMA)

Användning

Innan du öppnar flaskan, skaka väl under minst 60 sekunder. Stäng förpackningen så snart som möjligt efter användning; detta har en positiv effekt på bearbetningsegenskaperna och lagringstiden för produkten.

Lagringstid

Kan lagras i 9 månader i sluten (oöppnad) behållare på torr plats vid temperaturer mellan +5 ̊C upp till +25 ̊C.

Orderinformation

Förpackning: Aluminiumflaska med återförslutningsbart lock
Färg: Svart
Innehåll: 125 ml

Säkerhet

Inga speciella åtgärder krävs. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.