Posted on 2013-07-11

Sababond 3403

Vattenbaserat 2-komponent dispersionslim, består av lim PP3304 (A) samt aktivator PP 3101 (B).

Egenskaper

 • Ingen tork tid
 • Hög initialstyrka – dvs. bra häftförmåga från början
 • Bra temperaturbeständighet
 • Inga lösningsmedel
 • Mjuk limfog

Användningsområde

Sababond 3403 används tillsammans med SABA aktivator 3101, blandningsförhållande 5 delar lim en del aktivator. Polyeter mot Polyeter, Polyeter mot trä, textil, läder etc.

Teknisk data

 • Limtyp: Vattenbaserat modifierat syntetiskt gummi.
 • Färg: Vit , blå.
 • Viskositet vid 23° C: Dynamisk: 1000 mPa.s.
 • Temperaturresistens: ca 70°C
 • Densitet: ca 1120kg/m³
 • Torrhalt: Ca 52%.
 • Flampunkt: Ej tillämplig.
 • Lösningsmedel: Inga. (Vatten)