Posted on 2013-07-11

Sababond 3511

Vattenbaserat 2-komponent dispersionslim. Består av lim Sababond 3511 A samt aktivator PP 3101 (B).

Egenskaper

 • Ingen tork tid
 • Hög initialstyrka – dvs. bra häftförmåga i början
 • Bra temperaturbeständighet
 • Inga lösningsmedel
 • Mjuk lim fog

Användningsområde

Sababond 3511 används tillsammans med SABA aktivator 3101, blandningsförhållande 5 delar lim en del aktivator. Polyeter mot Polyeter, Polyeter mot trä, textil, läder etc.

Teknisk data

 • Bas: CR-polymer
 • Färg: Vit , blå.
 • Viskositet vid 23°C: Dynamisk: 100 mPa.s.
 • Temperaturresistens: ca 70°C
 • Densitet: ca 1090kg/m³
 • Torrhalt: ca 52%
 • Flampunkt: Ej tillämplig.
 • Lösningsmedel: Inga. (Vatten)