Posted on 2013-07-11

Sababond 7009

Freskotex 7009 är ett 1-komponent kontaktlim baserat av vatten-dispergerat naturgummi.

Egenskaper

Hög styrka och kort torktid, när det används i små kvantiteter. Lång öppentid. God värmebeständighet.

Användningsområde

Limning av skum mot skum, skum mot trä, textil, läder, nonwoven, metall etc.

Teknisk data

Limtyp Vattendispergerat naturgummi
Färg Vit , röd , gul ,blå
Viskositet vid 25° C 450 mPa.s
Densitet Ca  0,95
Torrhalt Ca 58 %
Flampunkt Ej tillämplig
Lösningsmedel Vatten
pH Ca. 10-10,5