Posted on 2013-07-11

Sababond 7030

1-komponent kontaktlim baserat av vatten-dispergerat naturgummi.

Egenskaper

Hög styrka och kort torktid , när det används i små kvantiteter. Lång öppentid och god värme-beständighet.

Användningsområde

Limning av skum mot skum, skum mot trä, textil, läder, nonwoven, metall etc.

Teknisk data

  • Limtyp: Vattendispergerat naturgummi.
  • Färg: Vit , röd, gul, blå.
  • Viskositet vid 25°C: 1500 mPa.s.
  • Densitet: Ca 0,95.
  • Torrhalt: Ca 58 %.
  • Flampunkt: Ej tillämplig.
  • Lösningsmedel: Vatten.
  • pH: ca.10-10,5.