Posted on 2013-07-11

Sabaclean 48

Sabaclean 48 är ett lösnings- och rengöringsmedel avsett för rengöring innan en limapplikation.

Egenskaper

  • Viskositet vid 23°C: ca 10 mPa.s
  • Densitet ca: 710 kg/m³
  • Flampunkt: under 0°C
  • Arbetstemperatur: min +15°C
  • Lagringstemperatur: min +5°C och max +30°C

Användningsområde

Sabaclean 48 är speciellt passande för förtunning av lättantändlig kloropren och SBR-lösningsbaserat lim.

Förpackning

1 liters burk