Posted on 2016-05-24

Silmax Byggfog 2620

Ljusstabila och väderbeständiga rörelsefogar
Silmax® Byggfog 2620 är en lösningmedelsfri och miljöanpassad MS-baserad byggfogmassa. Den härdar under inverkan av luftens fuktighet utan krympning till en elastisk fog. Produkten uppfyller villkoren för klassning 25 LM enligt ISO11600.

Användningsområde

Tätning av rörelse-/byggfogar både inom- och utomhus där ljusstabil och väderbeständig fog
krävs. Kan missfärga sten och marmor. Mjukgörarblödning är obefintlig eller mycket låg. Silmax® Byggfog 2620 lämpar sig väl som ersättningsprodukt vid sanering av PCB-fogar.

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kan även användas för fogar eller som elastiskt lim i exempelvis
plast, metall och trädetaljer.

Underlag

  • Betong
  • Glas
  • Keramiska material
  • Metaller
  • Plaster

Fäster ej mot polyeten och silikon.

Speciella krav

  • I de fall fog och fogytor kan tänkas utsättas för långvarig kontakt med vatten eller mycket höga fukthalter, rekommenderas primning (porösa material) med exempelvis Bostik Primer 5075. För betong i utomhusmiljö är primning ett krav.
  • Härdning kräver fukt. Vid limning av täta material måste fukt tillföras, exempelvis genom att försiktig vattensprayning av pålagd limfilm/fog.