Posted on 2016-03-09

Simson ISR 70-02

Simsons ISR-produkter (Industry Special Range) är en serie avancerade och högkvalitativa produkter, speciellt framtagna för industriell användning.

Produkt

Simson ISR 70-02 har både limmande och tätande egenskaper och är speciellt lämpad för en kombination av mekaniska fästdon och limning. Fogning kan göras med samma produkt. Simson ISR 70-02 är en lösningsmedelsfri produkt baserad på SMP (Silyl Modified Polymer).

Användningsområden

 • Tätning och limning i t ex buss-, husvagns-, tåg- och lastbilstillverkning
 • Limning av tak på bussar, tåg, lastbilar
 • Limning av hörnprofiler av aluminium eller polyester i lastbilsskåp
 • Limning av polyesterdelar på metallramkonstruktioner
 • Limning av olika golvsystem
 • Tätning av svetsfogar

Egenskaper

 • Fri från lösningsmedel, isocyanater och PVC
 • Utmärkt UV-beständighet och utmärkta åldringsegenskaper
 • Generellt god vidhäftning, utan förbehandling, på en mängd material
 • Permanent elastisk mellan -40°C och +100°C
 • Neutral, luktfri och snabb härdning
 • Övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem (Egna försök rekommenderas!)
 • Övermålningsbar efter skinnbildning (“vått i vått”). Härdningen fördröjs ej

Vidhäftning

Simson ISR 70-02 har god vidhäftning, utan förbehandling, på rena, torra, smuts- och fettfria underlag såsom aluminium, rostfritt stål, galvaniserat stål, zink, koppar, mässing, blästrade ytor, de flesta lackerade metallytor, glas, PVC, polyester (GRP), målat/lackerat trä mm. Ingen eller dålig vidhäftning mot obehandlad polyetylen, polypropylen och PTFE. I de fall där höga krav på långtidshållfasthet krävs, t ex vid fuktig omgivning och stora fysiska och yttre påkänningar, rekommenderas förbehandling med Simson Primer M.
Simson Primer M är en så kallad “tvättprimer” som avfettar och förbereder underlaget i ett steg. På släta, obehandlade träytor och andra porösa underlag rekommenderas förbehandling med Simson Primer P.

För ytterligare information om Simson Primer M och Simson Primer P, se separat teknisk information. Kontakta oss för ytterligare information eller vid limning på andra material än som nämnts ovan.