Posted on 2016-05-23

Simson ISR 70-05

Elastisk, snabbhärdande med hög brottstyrka
Simson ISR 70-05 är ett Silyl Modified Polymer (SMP) baserat lim med en hög initialstyrka och hög brottstyrka. Simson ISR 70-05 är lämplig för elastisk konstruktionslimning och kan även användas för fogning.

Användningsområde

  • Elastiska lim- och tätfogar i t ex buss-, husvagns-,tåg-, och lastbilstillverkning
  • Limning av tak på bussar, tåg, lastbilar
  • Limning av hörnprofiler av aluminium eller polyester i trailerkonstruktioner
  • Limning av polyesterdelar på metallramkonstruktioner
  • Limning av olika golvsystem

Speciella krav

För höga krav på långtidshållfasthet, t ex vid fuktig omgivning och stora fysiska och yttre påkänningar, rekommenderas förbehandling med Simson Prep M. På släta, obehandlade träytor och andra porösa underlag rekommenderas förbehandling med Simson Prep P.