Posted on 2016-05-23

Simson ISR 70-07

Bäst för överlappningsfogar
Simson ISR 70-07 är en lösningsmedelsfri, låg-viskös sprutbar fogmassa, baserad på Silyl Modified Polymer (SMP) med en speciell spraystruktur för tätning av överlappsfogar, svetsfogar och konstruktionsfogar i bil- och karosse
rikonstruktioner.

  • Bidrar till det totala rostskyddet; angriper inte metaller
  • Genom att justera lufttrycket och munstycket är det möjligt att få en grov eller fin spraystruktur

Användningsområde

  • Tätning av svets-, överlapps- och konstruktions- fogar
  • Överlappning av fogar mellan PVC och metall
  • Som strukturbeläggning på innerskärmar, bagageutrymme och motorhuv – även som sten-skottsskydd på underrede
  • Som reparationsmaterial i alla, ovan nämnda applikationer
  • Tätning av trånga fogar och små hål
  • Som ljud- och vibrationsdämpande massa

Speciella krav

För höga krav på långtidshållfasthet, t ex vid fuktig omgivning och stora fysiska och yttre påkänningar, rekommenderas förbehandling med Simson Prep M. På släta, obehandlade träytor och andra porösa underlag rekommenderas förbehandling med Simson Prep P.