Posted on 2016-03-09

Simson ISR 70-08 AP

Simsons ISR-produkter (Industry Special Range) är en serie avancerade och högkvalitativa produkter, speciellt framtagna för industriell användning

Produkt

Simson ISR 70-08 AP är en högkvalitativ produkt baserad på Silyl Modi_ed Polymer (SMP), speciellt utvecklad för direktlimning av vindrutor inom fordonsindustrin. Simson ISR 70-08 AP möjliggör en snabb och effektiv metod för att fästa en mängd material inom OEM, karosserireparationer och för mobila enheter mm, speciellt där det krävs att man måste flytta enheten strax efter montering. Simson ISR 70-08 AP motsvarar kraven enligt FMVSS 212. Vid användning av vår Dual SMP® Technology erhålles en kontrollerad ökning av härdhastigheten. Detta medför en säkrare produktionsprocess samt utökade applikationsmöjligheter.

Egenskaper

  • Fri från lösningsmedel, isocyanater och PVC
  • Utmärkt UV-beständighet och utmärkta åldringsegenskaper
  • Generellt god vidhäftning, utan förbehandling, på en mängd material
  • Permanent elastisk mellan -40°C och +100°C
  • Neutral, luktfri och snabb härdning
  • Försumbar krympning
  • Låg elektrisk ledningsförmåga

Vidhäftning

Simson ISR 70-08 AP kombinerar fördelarna med en tejp och fördelarna med ett reaktivt system. Direkt efter montering har produkten en hög initialstyrka (hög inre styrka), vilket resulterar i en väldigt stark pasta med ett extremt gott “rinnmotstånd”. Reaktionen startar med luftfuktighet och slutprodukten blir en irreversibelt vulkaniserad limfog. Den höga initialstyrkan kombinerat med den unika konsistensen gör produkten speciellt lämpad för snabba rutbyten.

Simson ISR 70-08 AP har god vidhäftning på glas och behovet av en UV-resistent primer elimineras om limfogen skyddas av en UV-strålningsskyddande, keramisk beläggning på glasrutan.