Posted on 2016-03-09

Simson MSR CA

Limning vid jakt- och båtbyggen
Simson MSR CA konstruktionslim är ett 1-komponents, permanent elastiskt, snabbhärdande konstruktionslim uppbyggt på Silyl Modified Polymer(SMP). Detta lim har utvecklats speciellt för limningar vid jakt- och båtbyggen. Påläggningstemperatur mellan 5°C och 35°C Övermålningsbart efter hinnbildning (vått i vått) utan att det påverkar härdningen.
Kan slipas efter härdning.

Användningsområde

  • Fastlimning av avbärarlister
  • Fastlimning och tätning av däcksdetaljer
  • Fastlimning av överdrag och kapell på däck
  • Fastlimning av skivor
  • Fastlimning och tätning av förband mellan däck och skrov
  • Fastlimning av fönster, däckluckor, hyttgluggar och sidoventiler

Speciella krav

På vanliga obehandlade träytor och andra porösa underlag rekommenderar vi Prep P.