Posted on 2016-05-23

Simson MSR Cleaner E

Rengör ytor för bättre fästning
Simson Cleaner E är en lättflytande tvättprimer och avfettningsmedel.

Användningsområde

  • Förbehandling av träytor (t ex fogar i däck av teak) innan användning av Simson Primer P
  • Ta bort ohärdat material, baserat på SMP, polysulfid och polyuretan
  • Tvätt och avfettning av glas

Tekniska data

Brandfarligt: Ja
Färg: Transparent