Posted on 2016-03-09

Simson MSR DC

Vattentät försegling av fogar
Simson MSR DC är en enkomponents, permanent elastisk och snabbhärdande tätmassa, uppbyggd på Silyl Modified Polymer (SMP).

  • Påläggningstemperatur mellan 5°C och 35°C
  • Kan slipas efter härdning

Användningsområde

Vattentät försegling av fogar i teakdäck s.k. nåtning.

Speciella krav

På porösa ytor rekommenderar vi användning av Simson Prep P, framför allt i de fall där man ställer höga krav på stark och beständig vidhäftning på grund av hög termisk eller fysisk belastning.