Posted on 2016-07-04

Simson MSR FT Patron

Simson MSR Fast Tack är ett permanent elastiskt, 1-komponentslim baserat på Silyl Modified
Polymer (SMP) med en hög råhållfasthet, en utmärkt UV-beständighet och salt- och söt-vattensresistant.

Användning

Simson MSR Fast Tack kan appliceras enkelt med en lufttryckspistol mellan temperaturer av + 5 ° C och + 35 ° C. På grund av den höga råhållfastheten kan fastklämning minskas betydligt och i vissa fall till och med helt elimineras. Substraten måste monteras inom 30 minuter (vid 20 ° C / 50% relativ fuktighet) efter applicering av Simson MSR Fast Tack. En generell bindemedelstjocklek av 2 mm rekommenderas. Borttagning av ohärdade rester av MSR FT eller rengöring av verktyg kan göras med en ren, färglös trasa, fuktad med Simson Cleaner E. Det rekommenderas att göra en test först för att kontrollera de eventuella skadliga effekterna av dessa rengöringsmedel på substratet.

Lagring

18 månader i obruten förpackning på en torr plats vid temperatur mellan +5 och +30.