Posted on 2016-05-23

Simson Prep G

Förbehandling av glas
Simson Prep G har utvecklats som en svart primer för användning på glas som inte har någon svart keramisk beläggning. Dess funktion är att ge ett UV-skyddande skikt speciellt före limning av glas (även PMMA och PC) inom bil-, buss-, fartygs- och tågindustrin.

Användningsområde

  • Förbehandling av glas utan keramisk beläggning
  • Reparation av skadat lackskikt på metallramar samt skadat keramiskt skikt på glas

Tekniska data

Utseende: Svart vätska
Torktid: >5 minuter vid 20°C, 50% RF
Förbrukning: 1 liter Prep G räcker till ca 10 kvm