Posted on 2016-05-24

Simson Prep P

För porösa ytor
Simson Prep P är en lättflytande primer för förbättring av flera Simsonprodukters vidhäftning på porösa ytor. Se blad med teknisk information för respektive produkt.

Användningsområde

  • Förbehandling av mineralytor som t ex tegel, betong och lättbetong.
  • Förbehandling av träytor t ex fogar i däck av teak

Tekniska data

Torrvikt: 65%
Torktid: 60 minuter vid 20°C, 50% RH