Gipslim


Gipslim GSL600

, , ,

GSL600 är en enkomponents, permanent, elastisk och snabbhärdande akrylfogmassa. Används för limning av gips i husbyggnation tillsammans med vår unika SLS-skruv.


SLS-skruv

SLS-skruv för limning av gipsskiva mot gipsskiva samt för limning av golvgips mot regel.